za Igre Mladih BiH
Upute?
Zelena boja označava podatke koji su pri unosu prijave za igre mladih obavezni
Mjesto:
Sport:
Kategorija:
Konkurencija:
Naziv ekipe:
Ime i Prezime:
Prva kontakt osoba
Ime:
Prezime:
Telefon:
Mobitel:
Mjesto:
Poštanski broj:
Ulica i broj:
E-mail: Footgoll
Druga kontakt osoba
Ime:
Prezime:
Telefon:
Mobitel:
Mjesto:
Poštanski broj:
Ulica i broj:
E-mail:

Na igrama sudjelujem:
Kako sam saznao/saznala za igre mladih?Na drugi način:


BH TELECOM SPORTSKE IGRE MLADIH - Udruženje za sport i rekreaciju mladih
tel.: +387 33 711 930, fax: +387 33 711 931, email: info@igremladih.ba