Igre mladih Srbija
POMOĆ?
Zelenom bojom su označena polja koja obavezno treba popuniti
Mesto:
Sport:
Kategorija:
Konkurencija:
Naziv ekipe: Organizator zadržava pravo da promeni ime prijavljene ekipe ukoliko sam odluči da prijavljeno ime na bilo koji način vređa dostojanstvo bilo kog učesnika, organizatora ili nije u skladu sa osnovnim načelima projekta
Ime i Prezime:
Prva kontakt osoba
Ime:
Prezime:
Telefon:
Mobilni:
Mesto:
Poštanski broj:
Ulica i broj:
E-mail:
Druga kontakt osoba
Ime:
Prezime:
Telefon:
Mobilni:
Mesto:
Poštanski broj:
Ulica i broj:
E-mail:

Na Igrama se takmičim:
Kako sam saznao/la za Igre mladih?Na drugi način: